Radek S.

Hipnoterapeuta nie tylko skupiał się na konkretnym problemie, ale również wyposażył mnie w narzędzia do samodzielnej pracy nad sobą w przyszłości. Dzięki temu czuję się bardziej odporny na stres i lepiej radzę sobie w trudnych sytuacjach.