Zapoznaj się z kluczowymi cechami podświadomości.

 1. Pojęcie czasu i przestrzeni: Podświadomość nie operuje na pojęciach czasu ani przestrzeni w sposób, w jaki to robi świadomy umysł.
 2. Preferencja rytuałów: Skłania się ku powtarzającym się zjawiskom i lubi rytuały.
 3. Automatyzacja zachowań: Dąży do tworzenia nawyków przez automatyzowanie zachowań.
 4. Bezkrytyczne przyjmowanie faktów: Podświadomość przyjmuje informacje bez oceniania czy analizowania.
 5. Magazyn wspomnień: Jest miejscem, gdzie przechowywane są wspomnienia.
 6. Nieodróżnianie wyobrażeń od rzeczywistości: Trudno jej rozróżnić między wyobrażeniami a rzeczywistością.
 7. Przetwarzanie zaprzeczeń: Nie przetwarza zaprzeczeń na poziomie wyobrażeń i emocji.
 8. Twórczość i kreatywność: Podświadomość jest źródłem twórczości i kreatywności.
 9. Myślenie obrazami: Operuje obrazami, które łączy ze słowami i nadaje im znaczenie.
 10. Odczytywanie sygnałów niewerbalnych: Potrafi interpretować komunikację niewerbalną.
 11. Zbieranie informacji nieświadomie: Akumuluje dane o świecie zewnętrznym poza świadomą percepcją.
 12. Komunikacja bez udziału świadomości: Może porozumiewać się z otoczeniem bez świadomego wysiłku.
 13. Postrzeganie szczegółów: Zauważa detale i łączy je w całość, kreując obrazy poprzez wyobraźnię.
 14. Wpływ na emocje i mentalność: Ma znaczący wpływ na stan emocjonalny i ogólne nastawienie do rzeczywistości.
Zostaw komentarz