Odkrywanie tajemnic umysłu: “Myślę, więc jestem”

Nasze myślenie kształtuje naszą tożsamość. Umysł ludzki składa się z trzech głównych elementów: świadomego, podświadomego oraz nieświadomego. Nieświadomy umysł pełni fundamentalną rolę, zarządzając naszym systemem odpornościowym oraz automatycznymi funkcjami życiowymi, takimi jak bicie serca czy mruganie oczami.

Świadomy umysł pełni cztery kluczowe funkcje. Pierwsza to analiza, proces rozwiązywania problemów. Drugą funkcją jest racjonalizacja, która potrafi wprowadzić nas w trudności, wymagając od nas uzasadnienia naszych działań. Brak logicznego powodu dla naszych czynów może prowadzić do niepokoju i, w skrajnych przypadkach, do problemów psychicznych. Siła woli to kolejna funkcja, znana z prób porzucenia nałogów czy diet, które często kończą się powrotem do starych schematów. Ostatnia funkcja, pamięć robocza, jest niezbędna do codziennego funkcjonowania.

Podświadomy umysł dysponuje ogromną mocą, umożliwiającą osiągnięcie każdego celu. Aby zrozumieć jego działanie, warto porównać go do komputera, który działa na podstawie zainstalowanego oprogramowania. Nasze doświadczenia codziennie programują ten wewnętrzny komputer, kształtując naszą osobowość.

To oprogramowanie składa się z naszych wspomnień, nawyków i emocji. Wszystkie nasze przeżycia są trwale zapisane w podświadomości, tworząc bazę danych do której możemy uzyskać dostęp. Nasze nawyki i emocje, zarówno te pozytywne, jak i te, które mogą sprawiać trudności, również są częścią tego wewnętrznego oprogramowania.

Kluczową rolę w naszym podświadomym umyśle pełni umysł ochronny, który ma za zadanie chronić nas przed zagrożeniami, zarówno realnymi, jak i wyimaginowanymi, nie rozróżniając między nimi. To mechanizm obronny, który jest niezbędny dla naszego przetrwania

Czynnik krytyczny-wrota podświadomości

Czynnik krytyczny, często nazywany “wrotami do podświadomości”, pełni kluczową rolę w sposobie, w jaki przetwarzamy informacje i jak te informacje wpływają na nasze przekonania i zachowania. Jest to rodzaj psychicznego filtra, który znajduje się między świadomym a nieświadomym umysłem. Jego głównym zadaniem jest ocena i filtracja informacji przekazywanych z poziomu świadomości do podświadomości.

W stanie pełnej świadomości, gdy nasz umysł jest aktywny i skupiony na logicznym myśleniu, ten czynnik krytyczny jest szczególnie aktywny. Działa on wówczas jak strażnik, który decyduje, które informacje mogą zostać przekazane do podświadomości, a które powinny zostać odrzucone. Proces ten opiera się na istniejących już przekonaniach i doświadczeniach zmagazynowanych w podświadomości:

 • Informacje zgodne z przekonaniami: Jeśli napotkana informacja jest zgodna z już istniejącymi przekonaniami podświadomości, czynnik krytyczny przepuszcza ją. To wzmacnia i utrwala te przekonania, ponieważ nowe informacje są postrzegane jako potwierdzenie tego, co już wiemy.
 • Informacje sprzeczne z przekonaniami: Z drugiej strony, jeśli informacja jest sprzeczna z naszymi dotychczasowymi wierzeniami i doświadczeniami, czynnik krytyczny często ją odrzuca. Dzieje się tak, ponieważ taka informacja jest postrzegana jako niezgodna lub zagrożenie dla naszego obecnego systemu przekonań.

W kontekście hipnozy, jednym z celów jest zmniejszenie aktywności tego czynnika krytycznego, aby umożliwić łatwiejszy dostęp do podświadomości. Kiedy czynnik krytyczny jest zrelaksowany lub obejściu, hipnoterapeuta może skuteczniej wprowadzać nowe, pozytywne przekonania i sugestie do podświadomości, co może prowadzić do znaczących zmian w myśleniu i zachowaniu osoby hipnotyzowanej.

Umysł świadomy vs. umysł podświadomy

 • Umysł Świadomy: Ten aspekt umysłu zajmuje się logicznym rozumowaniem, analizowaniem, podejmowaniem decyzji i ocenianiem rzeczywistości. Może on skupić się jednocześnie tylko na ograniczonej liczbie bodźców, wymagając priorytetyzacji i sekwencyjnego przetwarzania informacji.
 • Umysł Podświadomy: Znacznie obszerniejszy, zawiera dane dotyczące wszystkich doświadczeń życiowych. Obejmuje instynkty, potrzeby, nawyki, motywacje, nastawienie do życia, ludzi, zarządzanie emocjami, wyobraźnią i wieloma innymi aspektami. Nie operuje logiką w sposób, w jaki robi to umysł świadomy, i może być porównany do małego dziecka w jego prostocie i bezpośredniości.

Badania nad hipnozą

Badania nad hipnozą dostarczają fascynujących wglądów w neuropsychofizjologiczne aspekty funkcjonowania ludzkiego mózgu. Trans hipnotyczny, analizowany przy użyciu elektroencefalografu, ukazuje zmieniające się wzorce aktywności mózgowej w trakcie hipnozy, co można podzielić na trzy główne fazy:

 • Pierwsza faza: Charakteryzuje się zwiększoną aktywnością lewego płata czołowego, co wiąże się ze skoncentrowaniem uwagi na głosie hipnoterapeuty.
 • Druga faza: W tej fazie dochodzi do spadku aktywności płata czołowego, gdy osoba hipnotyzowana zaczyna się odprężać i “odpuszczać”.
 • Trzecia faza: W tej części procesu obserwuje się przesunięcie aktywności mózgowej, ze szczególnym wzmocnieniem w kory tylnej, głównie w prawej półkuli mózgu, zwłaszcza u osób szczególnie podatnych na hipnozę.

Interesującym jest fakt, że w trakcie hipnozy nie dochodzi do prostego wyłączenia lewej półkuli i aktywacji prawej, ale raczej do zmiany w sposobie współpracy między różnymi częściami mózgu i półkulami.

Dlaczego hipnoterapia jest bezpieczna?

TAK!

To naturalny stan umysłu, charakteryzujący się podwyższoną podatnością na sugestię. Spontanicznie osiągasz ten stan wielokrotnie w ciągu dnia podczas codziennych czynności wykonywanych automatycznie
(prowadzenie auta, czytanie książki, oglądanie filmu, spacer).

TAK!

Bezpieczeństwo terapii to również Twój system wartości, który nie pozwoli na taką ingerencję w podświadomość, która by te wartości przekraczała. Nic nie stanie się wbrew Twojej woli.

Dlaczego hipnoterapia jest skuteczna i trwała?

Hipnoterapia cieszy się uznaniem ze względu na swoją skuteczność i trwałość zmian, które przynosi. Oto główne powody:

 • Praca z podświadomością: Hipnoterapia dociera do podświadomości, która odpowiada za nasze zachowania, emocje, nawyki i reakcje emocjonalne. Dzięki temu, terapia może zmieniać nie tylko nasze świadome myśli, ale również głęboko zakorzenione wzorce.
 • Rozwiązywanie przyczyn problemów: Hipnoza pozwala dotrzeć do pierwotnych przyczyn problemów, często skrywanych w nieświadomych obszarach umysłu. Znalezienie i rozwiązanie tych kwestii może przynieść trwałe zmiany.
 • Programowanie nowych zachowań: Hipnoterapia umożliwia “zaprogramowanie” umysłu na nowe, pozytywne zachowania i nawyki, zastępując stare, niekorzystne wzorce.
 • Komfort i prywatność: Zmiany dokonywane są w bezpiecznym i komfortowym środowisku, z pełnym poszanowaniem prywatności klienta.
 • Ekologiczna zmiana: Każda pozytywna zmiana wywołana przez hipnoterapię może korzystnie wpływać na inne sfery życia, niekoniecznie bezpośrednio związane z problemem, który był przedmiotem terapii.
Zostaw komentarz